Vodohospodářské společnosti Benešov, s. r. o.


Zakázka 1) – zákaznický a fakturační systém
 
Termín realizace:   30.9.2010 -  30.10.2011. 
V době 1.11.2009 – 31.3.2010 firma VHS Benešov provedla výběrové řízení na dodavatele externího zákaznického a fakturačního informačního systému, který bylo v té době nutné modernizovat. Celkem byly vyhodnoceny zákaznické systémy ORSOFT , USYS, a varianta vlastního vývoje s firmou Software OK Příbram.  Po vyhodnocení nákladů v poměru s užitnou hodnotou a znalosti servisní podpory Software OK Příbram firma VHS Benešov vybrala Software OK Příbram.
 
Základním úkolem bylo vytvořit integrovaný zákaznický program do stávajícího ekonomického a účetního systému, převzetí zákaznických dat ze starého zákaznického programu a jejich import do nového programu. Jednalo se o zcela nový produkt, kdy se Dodavatel muset vypořádat se všemi specifiky střední vodohospodářské firmy, jako například 8 000 tisíc faktur a záloh za měsíc; evidence stáří vodoměrů a jejich cejchu; vytvoření reportů dle požadavků VHS a jejich jednoduchá konverze do tabulkového editoru; napojení nového zákaznického programu do stávajících systémů (systém řízení cenových kalkulací, hlavní kniha a její saldokontní účty).
Celá realizace zakázky proběhla za plného provozu bez omezení provozu ve VHS Benešov.
 
VHS Benešov po dokončení základního zákaznického a fakturačního modulu zadala Dodavateli další zakázky.    
 
1) Ekonomickým systémem se mimo jiné rozumí unikátní softwarové řešení pro řízení a správu více jak 100 cenových kalkulací a nákladových a výnosových středisek. 
 
Zakázka 2
 
Termín realizace:   úkol 1) 1.12.2011 – 31.3.2012
                                  úkol 2) 1.6.2012 – 31.12.2012
                                  úkol 3) 1.4.2013 – 30.9.2013
 
Základním úkolem bylo přizpůsobit nový integrovaný zákaznický program specifickým požadavkům VHS Benešov. 
 
1) Jednalo se o úkol: hromadně ve velkém množství vystavovat doklady na zálohové platby za vodné a stočné v době mezi odečty včetně specifického účetního a daňového řešení, podle požadavků a algoritmů objednatele. 
2) Napojení elektronických zařízení sloužících k odečtům vodoměrů na fakturační a zákaznický program za účelem přenosu dat a omezení ručního zadávání a snížení rizika manuálních chyb, zde byla nutné mimo jiné, aby Software OK Příbram spolupracoval s další externí firmou (dodavatelem elektronických zařízení pro odečty) a přizpůsobil své softwarové řešení programovému vybavení elektronických odečítacích zařízení. 
3) Vytvoření programové nadstavby pro sledování efektivnosti vymáhání upomínek a sledování splácení splátkových kalendářů dlužníky.         
 
Obě zakázky probíhaly bez problémů, za každou stranu byly definovány zodpovědné osoby za realizaci zakázky.
 
 
Ing.Michal Macháček, finanční ředitel
VHS Benešov
 

Máte zájem? Kontaktujte nás


Adresa společnosti

logo
SOFTWARE OK Příbram, s.r.o.
tř. Kpt. Olesinského 43
261 01 Příbram II
E-mail
hotline@softok.cz
Najděte nás na Facebooku
Načítám, prosím vydržte...