Stáhnout PDF

IMES Vodárenství


FModul FVS řeší komplexní problematiku zpracování vody a odpadů, od evidence odběrných míst a vodoměrů, přes provádění odečtů až po výslednou fakturaci, provádění záloh a automatické promítnutí celé problematiky do celkového informačního systému. Samozřejmostí je komplexní zpracování kalkulací dle metodiky MZe a MŽP.

Fakturace vodné a stočné

 • evidence odběrů běžných s vodoměrem, podružných (odečítacích), paušálních a srážkové vody
 • racionální hromadné pořízení dle nastavených šablon, jednotlivá mimořádná fakturace
 • jednoduché opravy, kontrola překlepů (výrazných odchylek nebo mínusové spotřeby)
 • automatické rozdělení spotřeby dle datumu platnosti ceny i hodnoty % DPH
 • možnost individuálních cen až dle odběrů, slevy v % nebo v absolutní hodnotě (m3)
 • dvousložková cena (paušál i spotřeba na jednom odběru), dělená spotřeba
 • statistické podklady dle klasifikace (domácnosti, zemědělství, průmysl, ostatní)
 • sledování důvodu nefakturace v měsíci fakturace (ukončení)
 • aktualizace adresáře partnerů v rámci pořízení i oprav dat
 • hromadné vystavení daňových záloh a jejich odečtů na fakturách
 • grafická forma výstupu faktur s kompletní informací pro odběratele (včetně plat. kalendáře záloh)
 • široká škála přehledových a rozborových sestav (včetně porovnání období, statistických informací,…)
 • interaktivní zúčtování faktur a daňových záloh v účetním modulu
 • aktuální pohledávky a závazky, hromadné vystavení upomínek (filtrování i dle obcí)
 • výstupy pro SIPO, elektronické zpracování složenek od pošty

Karta odběru

 • prohlížení i tisk, široké možnosti vyhledávání dat
 • aktualizace kdykoli v průběhu fa cyklu (se záznamem změn)
 • součástí karty v tisku i prohlížení je historie odečtů a faktur
 • historie dat (zachovaná i v případě přečíslování odběru i obce)


Evidence vodoměrů

 • karta vodoměru v přehledech i tisku (výrobní číslo, cejch, umístění, typ, datum výměny, plomba …. )
Evidence odběratelů a smluv

 • evidence odběratelů je samostatným modulem systému IMES. Díky tomu je umožněno použití veškerých zpracování a sestav fakturace a salda
 • ke každému odběrateli jsou přiřazeny parametry placení záloh, parametry fakturace, odběrní místa
 • k odběrateli je také navázána evidence smluv. Smlouvy se tvoří automaticky z uložených šablon a doplněním maker z karty odběru a odběratele, případně napojením na uživatelskou smlouvu ve wordu


Máte zájem? Kontaktujte nás


Adresa společnosti

logo
SOFTWARE OK Příbram, s.r.o.
tř. Kpt. Olesinského 43
261 01 Příbram II
E-mail
hotline@softok.cz
Najděte nás na Facebooku
Načítám, prosím vydržte...