KALKULACE IMES Vodárenství


Kalkulace vodné stočné IMES řeší komplexní problematiku výpočtu ceny dodávky vody a zpracování odpadů. Využívají přitom širokých možností členění na vnitropodniková kalkulační hlediska a možnosti jejich libovolného uživatelského seskupení k přesnému namodelování struktury distribuční sítě vody i odpadu. V IMESu jsou v současné době podporovány 2 základní metodiky výpočtu ceny, tzn.buď zpracování v rámci uživatelského členění skupin výkonů pro jednotlivé lokality nebo poměrným rozpočtením distribučním nákladů celé sítě na základě předem definovaného klíče (nejčastěji spotřebované m3). Zpracování využívá synergického efektu komplexního informačního systému IMES, tzn. automaticky do kalkulací vstupují nejen účetní data, ale rovněž podklady ze subsystému FVS, majetku a plánované ukazatele z libovolného plánovacího nástroje. Výstupy jsou poskytovány v souladu s metodikou Mze a MŽP.


Výhody zpracování

  • přehlednost, průkaznost a přesnost výpočtu
  • minimální náročnost pro obsluhu
  • velká úspora času oproti tradičnímu zpracování
  • otevřené řešení pro případné následné změny
  • možnost dynamické modelace distribuční cesty dle potřeb zadavatele a operativní přidávání dalších kalkulací bez nutnosti zásahů autora systému
  • další systémová podpora autorů systému v průběhu využívání systému
  • přímá součást stávajícího ekonomického systému a návaznost na stávající vnitropodniková hlediska

Plánování kalkulací

    Nedílnou součástí zpracování je rovněž podpora plánování. Pro tyto potřeby využíváme možností tabulkového procesoru MS Excel, ve kterém si uživatel modeluje předpokládaný vývoj ceny vody i odpadu po jednotlivých kalkulačních položkách samostatně pro každou zpracovávanou lokalitu. Výsledný plán je možno kdykoliv (i opakovaně) přenést do prostředí IS IMES a zde celou kalkulaci zkompletovat.


Máte zájem? Kontaktujte nás


Adresa společnosti

logo
SOFTWARE OK Příbram, s.r.o.
tř. Kpt. Olesinského 43
261 01 Příbram II
E-mail
hotline@softok.cz
Najděte nás na Facebooku
Načítám, prosím vydržte...